top of page

ג ו פ ו ל ו ג י ה

י צ י ר ה      ט י פ ו ל      מ ח ק ר

גופולוגיה היא שדה רב תחומי של מודעות וידע על ובזכות הגוף והאדם.
גופולוגיה היא תפיסה המתקיימת בנקודות ההשקה שבין מחקר, טיפול ויצירה. 

היא מזמינה ומאפשרת התבוננות, קבלה, שבירת דפוסים, שכלול היכולות הפיזיות והקוגניטיביות, נוכחות, נתינת אמון, ביטוי, דו-שיח סנסורי, מערכות יחסים חדשות, מודעות אישית וסביבתית... ובכך, למעשה, מאירה את משמעות קיום הבין לבין. 

Untitled
bottom of page