ג ל ר י י ת - פ י ל א ט י ס

תמונות מחיי הסטודיו; המקום, שיעורים, קורסים, ארועים